Stretnutie evanjelikov RIS na úvod pôstu

Pôstny čas v tomto roku sme otvorili stretnutím evanjelikov Rimavského seniorátu, ktoré zorganizoval Vnútromisijný výbor nášho seniorátu. Vzácnym hosťom bol brat emeritný biskup Igor Mišina.

Brat farár doobeda zvestoval slovo Božie v cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote na slovenských službách Božích a, ako u nás býva zvykom, pozdravil aj našich cirkevníkov na maďarských službách Božích. Tam sme mali aj ďalších hostí – evanjelikov z Maďarska, ktorí pripravovali dokument zo života dvojjazyčných cirkevných zborov v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.
Stretnutie evanjelikov sa konalo poobede v Junior komplexe, kde sa zišlo asi 100 účastníkov. Brat emeritný biskup mal pripravenú tému „Pôst v ECAV“. Bolo veľmi podnetné a zaujímavé zamyslieť sa nad významom pôstu, and tým, ako ho definuje slovo Božie, ako na pôst hľadí jednotlivec, ako funguje pôst v ECAV prakticky a či vôbec kladieme dôraz na pôst my ako jednotlivci. Brat emeritný biskup používal aj aplikácie zo svojej praxe.

Náš misijný program obohatil svojím vystúpením domáci spevokol z Rimavskej Soboty. Prihovoril sa nám aj brat senior a predseda VMV, domáca farárka sa pomodlila a na záver sme naše stretnutie ukončili pôstnou piesňou č. 113. Sme vďační Pánu Bohu za krásne a požehnané podujatie.

Viktória Lisáková, zborová farárka | 29.2.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart