Stretnutie farárov troch seniorátov

2. a 3. októbra 2011 sa v CZ Stará Turá v Združenej strednej škole elektrotechnickej konala seniorálna pastorálna konferencia Považského a Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku a Východomoravského seniorátu.

Nedeľný večer sa niesol v družnej diskusii, ktorej predchádzala téma M. Tlkancovej „Pastorálna starostlivosť o starých“. Do vzájomnej výmeny názorov na túto tému sa zapojil a o práci v Myjavskom senioráte informoval senior MYS J. Šefčík, ako aj českí bratia farári.

Pondelkové dopoludnie bolo venované teologickej a pastorálnej tematike. Domáci zborový farár R. Vařák prítomných pozdravil výkladom Božieho slova na text Mk 7, 31 − 37. Exegézou biblického textu 2 Tim 4, 1 − 5 poslúžil Ľ. Ďuračka ml.

Pozvanie na tohtoročného stretnutie prijal doc. ThDr. J. Grešo, ktorý predniesol teologickú prednášku na tému „Vzkriesenie“. Ďakujeme mu za prijatie pozvania i za jeho odbornú prednášku, ktorá vyvolala obdiv u českých bratov farárov, ktorí sa s ním takto po prvýkrát mohli stretnúť a obdivovať jeho erudovanú zanietenosť pre teológiu Novej zmluvy.

Všetci účastníci konferencie boli potešení z opätovného stretnutia po roku. Vo vzájomných rozhovoroch rezonovali otázky duchovnej a pastorálnej služby aj všedného života.

Foto: Monika Cipciarová

Martina Tlkancová, Slatina n/B | 7.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart