Stretnutie mužov ŠZS

V nedeľu 13. 11. 2011 popoludní sa v CZ ECAV Kladzany v dcérocirkvi Humenné uskutočnilo v kostole Reformovanej cirkvi stretnutie mužov Šarišsko-zemplínskeho seniorátu.

Zúčastnili sa na ňom aj brat senior ŠZS Ján Velebír a dozorca ŠZS JUDr. Juraj Gáll.

Zúčastnení bratia boli obohatení prednáškami na tému „Moderný muž“. Prvou prednáškou „Moderný muž v spojení s Bohom“ poslúžil brat farár Mgr. Ľuboš Činčurák z CZ Kuková a druhou „Moderný muž ako hlava rodiny“ brat farár Mgr. Ján Bakalár z Prešova. Stretnutie bolo oživené programom detí, mládeže a spevokolu domáceho cirkevného zboru.

Vďaka Bohu za toto požehnané stretnutie.

Mária Juhásová, zborová farárka | 30.11.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart