Stretnutie plné duchovných zážitkov

Vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu ECAV v spolupráci s rimavskosobotským cirkevným zborom usporiadal 16. 11. v Rimavskej Sobote stretnutie na tému Ako odovzdať vieru ďalším generáciám.

V hlavnom príhovore predniesla prednášku Ľubky Matisovej z batizovského zboru Mgr. Silvia Mariňáková. Hovorila o druhej šanci, ktorú dáva Boh každému. V bohatej diskusii si viacerí účastníci spomínali na základ viery, prvé kroky s vierou, ktoré kráčali so svojimi rodičmi a starými rodičmi. Práve pretrhnutie väzieb v rodinách je jednou z príčin straty viery u mladých ľudí.
Predseda VMV Mgr. Martin Riecky z Kokavy zdôraznil význam modlitby v živote človeka, povzbudil k vzniku modlitebných spoločenstiev.
Potešiteľné je, že i keď išlo najmä o stretnutie žien, zúčastnila sa ho takmer stovka účastníkov, z jednej štvrtiny mužov. V programe vystúpil rimavskosobotský zborový spevokol a prítomní si zaspievali známe nábožné piesne. Záverečné požehnanie udelil senior Mgr. Dušan German.

Soňa Kmeťová | 28.11.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart