Stretnutie rodákov v Cerovinách

Na Sviatok Svätej Trojice 3. júna 2012 sa v Cerovinách konali služby Božie spojené so stretnutím rodákov pri príležitosti 100. výročia osídľovania Cerovín (predtým Caroviny), odhalením pamätnej tabule a zasadením stromu reformácie.

Sviatok Svätej Trojice je pre malú osadu Ceroviny, ktorá patrí do obce aj cirkevného zboru Nové Sady, významný tým, že sa tu každoročne konajú služby Božie pri príležitosti posvätenia zvoničky, ktorá vždy oznamovala hlasom zvonov čas pobožnosti alebo smutnú udalosť.

Kazateľkou slova Božieho bola Mgr. Monika Černeková, farárka z Myjavy, odkiaľ prišli prví osídlenci do Cerovín. Okrem domácej zborovej farárky Mgr. Jany Bartovej liturgovali Mgr. Renáta Madzinová a Mgr. Pavol Tomka, ktorých predkovia pochádzali z Cerovín. Zborová dozorkyňa Mgr. Emília Kulíšková oboznámila hostí s históriou Cerovín.

Po službách Božích najmladší obyvatelia Cerovín zasadili lipu - Strom reformácie a pani farárka odhalila pamätnú tabuľu, ktorú rodáci pri 100. výročí umiestnili na zvoničku.
Po ukončení služieb Božích sa rodáci spoznávali a rozprávali, veď niektorí sa nevideli aj niekoľko desaťročí.

Eva Mažárová, Nové Sady | 11.6.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart