Stretnutie spevokolov

25. novembra 2007, iba týždeň pred začínajúcim sa adventom, sa v Evanjelickom chráme Božom v Chyžnom uskutočnilo stretnutie spevokolov Muránskej doliny.

Témou stretnutia bol verš zo Žalmu 96,1: „Spievajte Hospodinu novú pieseň, spievaj Hospodinu celá zem!“ So svojimi piesňami vystúpili evanjelici z Revúcej, Jelšavy, Muránskej Dlhej Lúky, domáci zmiešaný spevokol z Chyžného a Revúckej Lehoty so svojou novou dirigentkou pani farárkou Emíliou Völgyiovou, ako aj spevokol Bratskej jednoty baptistov.

Na stretnutí nešlo o žiadnu súťažnú prehliadku, ale všetci sme spievali na oslavu nášho Boha a nie na svoju slávu. Pán Boh je ten, kto vidí do nášho srdca a vidí, či naša chvála je úprimná.

Po vystúpení spevokolov sa z kostola všetci presunuli do kultúrneho domu. Pri občerstvení, ktoré pripravili ruky šikovných gazdiniek, bolo dosť príležitostí k tomu, aby poslucháči z chrámu mohli všeličo zaujímavé povedať. Aspoň sme na stretnutí zistili, že aj kresťania sa vedia žartovať a smiať sa. Nemáme len vážne tváre. Aj po stretnutí sme mali dobrý pocit, že nedeľu sme strávili v pravom teple srdečnosti ľudí, ktorí nielen hovoria, ale aj počúvajú. Preto sa už teraz tešíme na ďalšie stretnutia. Radujme sa zo života, spievajme Pánu Bohu na slávu, lebo je pre nás darom.

Viera Máliková | 14.12.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart