Stretnutie spevokolov Novohradského seniorátu

Po dlhšej prestávke sa aj v Novohradskom senioráte stretli zborové spevokoly, aby sa navzájom povzbudili vo svojej službe a najmä spevom spoločne oslávili prichádzajúceho Pána. Stretnutie v 2. adventnú nedeľu hostil cirkevný zbor v Poltári.

Na stretnutie prišlo sedem spevokolov, ktoré privítal domáci brat farár Ondrej Majling, ktorý poslúžil aj krátkym úvodným biblickým zamyslením. Postupne vystúpili spevokoly z Českého Brezova, Lovinobane, Uhorského, Veľkého Krtíša, Poltára, Stredných Plachtiniec, Kalinova a napokon - ako bonus - vystúpilo niekoľko duchovných seniorátu s pripravenou piesňou.

Každý spevokol spieval tri piesne: adventnú, všeobecnú a vianočnú pieseň. Tak si potom účastníci mohli vypočuť veľmi pestrú paletu rôznych spevokolov - od dvojhlasných po štvorhlasné, od mládežníckeho spevokolu po spevokol zložený zo starších ľudí, od spevokolov z malých cirkevných zborov až po tie z väčších. Nikto však nespieval falošne a každý chcel vyspievať svoj vzťah k živému Pánu Bohu.

Na záver ešte zúčastnených pozdravili brat farár Ivan Mucha z Málinca a brat senior Jaroslav Ďuriš. Po skončení programu na účastníkov čakalo občerstvenie, ktoré pripravili domáce sestry. Tak sme aj v našom senioráte mohli prežiť požehnané chvíle.

Ondrej Majling | 16.1.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart