Stretnutie Spoločenstva ev. žien RIS

V poslednú nedeľu cirkevného roka sa konalo stretnutie žien Rimavského seniorátu – tentoraz v dcérocirkvi Kráľ – Abovce (CZ Tornaľa) v miestnom kaštieli. Hostí privítali brat seniorálny dozorca Michal Hruška a predseda seniorátneho VMV Martin Riecky. Pomodlil sa zborový farár Michal Gubo.

Nesmierne povzbudzujúcu prednášku pod názvom Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné bude vám pridané predniesla predsedníčka SEŽ sestra farárka Daniela Horínková. Mohli sme si vypočuť slovo Božie z 1Kr 17, kde sa spomína chudobná vdova zo Sarepty. Akú mala nádej? Nemala nič, žiadnu budúcnosť, iba ak čakanie. A predsa bola ochotná sa podeliť s neznámym cudzincom, prorokom. Počas prvej prestávky sme spievali pieseň Hľadajte najprv kráľovstvo Božie. V druhej časti zaznelo slovo Božie z Listu Filipským 4, kde môžeme vidieť apoštola Pavla, ako nás učí skromnosti a spokojnosti. Následne vystúpil ženský spevácky zbor z dcérocirkvi Kráľ – Abovce, ktorý nás duchovne povzniesol svojím pekným vystúpením. Posledná časť prednášky bola venovaná textu z Evanjeliu podľa Matúša, 6. kapitoly, kde sa hovorí o pravých pokladoch a kde nás Pán Ježiš napomína, aby sme sa zbytočne nestrachovali.

Diskusia k prednáške ukázala, že aj nás trápia mnohé veci. Ženy vidia každodennú realitu. Napokon sme súhlasili s evanjeliovým tvrdením, že Pán Ježiš je naša jediná spása a nádej. Priestory kaštieľa v Králi boli tiež svedkami veľkej nádeje. V roku 1947 prišli Slováci z Nového Klenovca a niektoré rodiny bývali práve v tej sále, kde sa konalo stretnutie žien. Ani oni nevedeli, čo ich čaká. Mali však vieru a tá ich sprevádza dodnes.

Prítomné sestry a bratia sa mohli telesne posilniť občerstvením, ktoré pripravili domáce sestry. Družnú a priateľskú atmosféru ukončila modlitbou a požehnaním sestra konseniorka Iveta Korenková. Nech Pán Boh požehná všetky naše sestry.

Michal Gubo, zborový farár | 28.11.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart