Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien z cirkevných zborov v Bratislave

Pravidelné stretnutie žien zo všetkých cirkevných zborov na území mesta Bratislavy, organizované Spoločenstvom evanjelických žien, sa konalo 4. marca 2007 v zborovom dome pri Evanjelickom kostole Sv. Trojice na Strečnianskej ul. v Bratislave-Petržalke.

Na stretnutí sa zúčastnili sestry aj bratia z cirkevných zborov v Bratislave-meste, Petržalke, Dúbravke, Rači a Prievoze. Prednášal brat Ján Lacko, evanjelický farár na dôchodku, na tému Nehemiášova modlitba. Účastníkov stretnutia pozdravil aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

Edita Sabolíková | 6.3.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart