Stretnutie zborov v lone Božej prírody

V poslednú nedeľu po Veľkej noci sa mladí i skorej narodení z cirkevných zborov Kráľovce-Krnišov a Devičie popoludní stretli pri známom Koháriho dube. Prednáškou prispel brat senior Miroslav Dubek.

Túra to nebola ľahká, ale veľmi príjemná a pri rozhovoroch rýchlo ubehla. Prítomných na mieste privítala sestra farárka Katarína Kmecová. Potom sme zaspievali pieseň Smieť žiť pre Krista a z úst sestry Betky Kockovej sme si vypočuli zaujímavosti o cca 450-ročnom dube letnom. Dozvedeli sme sa o jeho pôvode, veľkosti i o rode Koháriovcov, podľa ktorých nesie tento dub pomenovanie.

V prednáške, ktorá nasledovala, vyzdvihol brat senior Dubek krásu Božej prírody, pevnosť, ale i pružnosť duba a pevnosť i pružnosť kresťana. Vysvetlil 4 zo 72 cností - kardinálne cnosti: miernosť, pevnosť, prezieravosť, spravodlivosť.

Po duchovnej strave sme prijali i telesnú stravu, veľmi dobrý guľáš a perfektné zákusky. V spoločných rozhovoroch a speve sa umocnilo spoločenstvo sestier a bratov, za ktoré ďakujeme Pánu Bohu a každému, kto akokoľvek prispel k zdarnému priebehu tohto podujatia. Stretnutie pri Koháriho dube sme ukončili modlitbou a spevom.

Posilnení duchovne i telesne sme sa v podvečerných hodinách vracali naspäť do svojich domácností. Aj takto chceme, môžeme a máme oslavovať Pána Boha, ako Stvoriteľa všetkého.

M. B. | 31.5.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart