Stretnutie žien Bratislavského seniorátu

V Ev. a. v. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke sa v nedeľu 15. mája 2011 konalo ďalšie stretnutie žien Bratislavského seniorátu. Spojené bolo s premiérou muzikálu Snežienka v podaní hudobno-dramatickej skupiny Plamienok.

Stretnutie na tému „Božia láska - ľudská láska“ pripravili Vnútromisijný výbor – sekcia žien Bratislavského seniorátu v spolupráci s CZ ECAV Bratislava-Petržalka. Početné spoločenstvo žien v petržalskom kostole privítal brat zborový farár Ján Kolesár. Duchovným slovom na tému stretnutia sa ženám prihovoril brat senior Boris Mišina a prednášku o Božej láske a láske ľudskej predniesla sestra Helena Benková, zborová farárka z CZ ECAV Pezinok. Program spestril spevokol Laudate z domáceho cirkevného zboru, ktorý zaspieval dve piesne na tému Božej lásky.

Silu Božej lásky a jej prejavy v ľudskom živote, ako aj potrebu lásky v našom každodennom živote vyzdvihla i sestra Danica Kšiňanová, predsedníčka Spoločenstva evanjelických žien Bratislavského seniorátu, a zároveň všetkým poďakovala za príspevky do programu aj za účasť na stretnutí, ktorého milým vyvrcholením bola premiéra muzikálu Snežienka na motívy rozprávky Hansa Christiana Andersena. Pripravila ho hudobno-dramatická skupina Plamienok z Petržalky (pozri v rubrike Kultúra).

Edita Škodová | 18.5.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart