Stretnutie žien Turčianskeho seniorátu

V 1. nedeľu po Svätej Trojici sa za bohatej účasti sestier a bratov konalo v Púchove stretnutie žien Turčianskeho seniorátu. Celé podujatie sme začali službami Božími v nádhernom chráme v Púchove.

Kázňou Božieho slova poslúžila sestra farárka Daniela Horínková, ktorá je koordinátorkou spoločenstva evanjelických žien na Slovensku. V kázni dominovala téma ustarostenosti zo 6. kapitoly Matúšovho evanjelia. Máme mnoho starostí a obáv: o zamestnanie, o splatenie hypoték, civilizačné ochorenia, prírodné katastrofy. Varovania treba brať vážne, nedajme sa však hlavne médiami zastrašiť. Pozrime sa na nádheru prírody, uvedomujme si Božiu starostlivosť o nás a o celý svet. Uviedla, že našich obáv a starostí sa zbavíme, keď budeme dôverovať Pánu Bohu, keď sa necháme riadiť Jeho vôľou. Zosúladenie nášho srdca s Božou vôľou nám prináša do života pokoj a radosť.

Počas prestávky si mohli ženy pozrieť historickú miestnosť v kostole a výstavu ručných prác s náboženskou témou.

Prednáškou s názvom „ Boh nás prikrýva svojou dlaňou“ poslúžila sestra farárka Zuzana Szpaková. Slúži v evanjelickej cirkvi a. v. v Hrádku v Českej republike, je však rodáčkou z púchovského zboru. Hovorila o stretnutí Hospodina s Mojžišom. Hospodin vodcu národa postavil do skalnej trhliny, aby mohol vidieť Božiu slávu. Rovnako aj my môžeme prežívať ťažké chvíle, ale Pán Boh nám v nich ukazuje svoju slávu. Chce nás poučiť a posilniť vo viere. V skúškach života nás Pán Boh prikrýva svojou dlaňou.

Vďaka Bohu za požehnané stretnutie.

Lenka Rišiaňová, evanjelická farár v Púchove | 1.7.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart