Stromom roka 2012 č. 2 je lipa z Opinej

Na 2. mieste v ankete Strom roka 2012 sa umiestnila lipa malolistá z Opinej, ktorá sa nachádza v areáli Evanjelického a. v. farského úradu v Opinej. Výsledky ankety boli vyhlásené 24. októbra 2012 v Bratislave.

Víťazom ankety Strom roka 2012 sa stal údajne najhrubší strom na Slovensku s obvodom kmeňa 930 cm – platan javorolistý z Komjatíc. Bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Tretie miesto patrí orechu čiernemu zo Serede. Víťazný platan získa odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 333 eur. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnili na 2. a 3. mieste, tiež získajú peňažnú sumu 333 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie alebo úpravu okolia.

Poslaním ankety, ktorej 10. ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Patrónom 10. ročníka ankety bol spevák Peter Lipa; hlavným partnerom ankety bola Slovenská sporiteľňa; anketu podporili Nadácia TV JOJ, ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S.

Lipa malolistá (Tilia cordata), Opiná, park pred kaštieľom, vek 250 – 420 rokov, obvod kmeňa 630 cm, výška 25 m Obec Opiná patrila do panstva hradu Lipovec. V jej blízkosti sa nachádzajú rozsiahle podzemné priestory, ktoré slúžili odboju v čase SNP a po jeho potlačení aj ako útočisko. Traduje sa, že medzi hradom a obcou viedli tajné podzemné chodby. Posledná majiteľka kaštieľa, pri ktorom lipa rastie, grófka Terézia Pallaviciny Denesy Vecsey, darovala kaštieľ evanjelickej cirkvi so želaním, aby jej podobizeň bola v kaštieli vyobrazená, pokiaľ kaštieľ bude stáť, čo je dodnes rešpektované. V kaštieli sídli Evanjelický a. v. farský úrad CZ ECAV Opiná.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 5.11.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart