Sústredenie mužského spevokolu Záriečie

V dňoch 3. − 5. augusta 2012 Mužský spevácky zbor z cirkevného zboru v Záriečí z Turčianskeho seniorátu absolvoval víkendové sústredenie na Gemeri v obci Rejdová a zaspieval v CZ ECAV Mníšek.

Cieľom sústredenia bolo po vynútenej prestávke začať prácu na novom repertoári, ako aj pripraviť sa na vystúpenia, ktoré chlapcov čakajú v septembri mimo hraníc Slovenska.

Sústredenie sa neobišlo bez účinkovania na nedeľných službách Božích – tentoraz nie tradične v mieste konania sústredenia, ale v Mníšku nad Hnilcom (KOS), kde ako zborový farár pôsobí Mgr. Ján Sabanoš, otec zbormajsterky. Cibrenie našich muzikálnych schopností však nebolo jediným posunom – vrátili sme sa posilnení a obohatení spoločenstvom pri slove Božom.

Martin Melišík, kantor@zariecie.sk | 14.8.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart