Sústredenie podlužanských spevokolov

Koncom novembra 2009 sa členovia zborového spevokolu dospelých spolu s detským spevokolom "Radostné srdiečka" cirkevného zboru Podlužany zúčastnili na trojdňovom jesennom sústredení v Janoškovom dome.

I tentoraz bol pripravený náročný program, bohatý na zážitky. Prvým z nich bola pre všetkých prehliadka dreveného artikulárneho evanjelického kostola vo Svätom Kríži. Po vypočutí jeho zaujímavej histórie a po samotnej prehliadke sme si v ňom spoločne zaspievali dve piesne.
Plný krásnych dojmov z prehliadky kostola sme pokračovali do cieľa našej cesty - Janoškovho domu v Liptovskom Hrádku. Po príchode sme sa ubytovali, oddýchli si a začali sme s nácvikom nových piesní, ktoré pre nás pripravil brat farár Jozef Havrila ml. Prvý deň nášho sústredenia sme ukončili večerným stíšením nad Božím slovom.
Druhý deň sústredenia sa začal dvojitými raňajkami - aj pre naše telo, aj pre nášho ducha. Po sústredenom pracovnom dopoludní, výbornom obede a čase strávenom v príjemných rozhovoroch nasledovala príprava na našu spevokolovú nedeľnú službu v CZ Kráľova Lehota. Deň plný tvorivej práce a vzájomného povzbudzovania sa k dobrému a peknému, čo chváli a teší nášho Pána, sme zakončili návštevou v aquaparku v Liptovskom Mikuláši.
V posledný deň sústredenia sme sa zobudili do krásneho slnečného rána. V chráme Božom v Kráľovej Lehote nás srdečne privítala domáca setra farárka Mgr. Viera Mosná. Táto nedeľa bola poslednou nedeľou cirkevného roka, keď máme myslieť na posledné veci v živote. Kázeň slova Božieho bola založená na Ježišovom podobenstve o desiatich pannách a o pripravenosti na stretnutie s naším Pánom, lebo On môže prísť kedykoľvek.
Naše spevokoly vystúpili so siedmimi piesňami. Po skončení služieb Božích nás domáca sestra farárka oboznámila s históriou i súčasnosťou cirkevného zboru a nasledovalo malé občerstvenie, ktoré pripravili domáci. Po návrate na miesto, kde sme boli ubytovaní, spoločnom obede a vyhodnotení sústredenia sme sa vybrali na cestu domov.
Vrátili sme sa spokojní a obohatení o mnoho nového. Prežili sme požehnané chvíle a určite každý jeden z nás s radosťou v srdci môže povedať, že tieto chvíle boli pre nás povzbudením.

Jozef Hruška, zborový dozorca  | 8.12.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart