Sústredenie podlužianskych spevokolov

Radovať sa pri Bohu a v Bohu – pod týmto mottom sa konalo tohtoročné sústredenie spevokolov podlužianskeho cirkevného zboru v Janoškovom dome. Cestou navštívili CZ Martin a v nedeľu poslúžili spevom v CZ Hybe a Prievidza.

Prší. Smutné piatkové dopoludnie. Nie však v srdciach tých, ktorí s radosťou odchádzali na sústredenie spevokolov podlužianskeho cirkevného zboru. „Na čo sa potrebujeme sústrediť?“ - zaznela zaujímavá otázka od malých detí, ktoré išli prvýkrát na sústredenie do Janoškovho domu v Liptovskom Hrádku. Toto sústredenie sa nevenuje len spevu, ale predovšetkým ide o sústredenie sa na Pána Ježiša cez slovo Božie, s ktorým chceme vytvoriť spoločenstvo.

Určite sme toto spoločenstvo pocítili pri návšteve chrámu Božieho v Martine, v ktorom nás privítal brat farár a zároveň konsenior Turčianskeho seniorátu Milan Kubík. Priblížil nám súčasnú prácu v cirkevnom zbore. Všetkých prítomných zaujal

peknou myšlienkou o stavaní múrov kresťanského života zapájaním sa do týždňových aktivít. Tak napokon radostnou udalosťou je sviatočný deň - nedeľa, keď službami Božími vystavené múry zastrešíme. O bohatej histórii martinského cirkevného zboru nás informovala členka martinského zboru a zástupkyňa seniorálneho dozorcu Turčianskeho seniorátu Jelka Borcovanová.

Nakoľko nepriaznivé počasie nám nedovolilo navštíviť vzácne historické pamiatky Martina, naša cesta pokračovala na Liptov. Po príchode do Janoškovho domu sme sa pod vedením brata farára Jozefa Havrilu pustili do nácviku nových piesni podľa ním pripraveného programu. Po zaslúženej práci sme navštívili Aquapark v Liptovskom Mikuláši, z ktorého najväčšiu radosť mali najmenší účastníci detského spevokolu. Deň sme ukončili večerným stíšením vypočutím si Božieho slova a modlitbami detí. V sobotu sme pokračovali v nácviku nových piesni a pripravili sme sa na našu nedeľnú službu v cirkevných zboroch Hybe a Prievidza. Večer sme poďakovali Pánu Bohu za celý deň v našich piesňach a modlitbách a spoločne sme sa zahrali zaujímavú hru „živé pexeso“.

V nedeľu sme sa zobudili do upršaného rána, ale i napriek tomu s radosťou a vďakou v našich srdciach. Stalo sa peknou tradíciou pri našich sústredeniach na Liptove, že oba naše spevokoly poslúžia svojím vystúpením na službách Božích v niektorom z okolitých cirkevných zborov.

V Hybiach nás milo privítal brat farár Stanislav Grega. Jeho kázňový text, ktorého hlavnou myšlienkou bola modlitba Pánova, sa vzácne zhodoval s výberom našich piesní. I v tom sme pocítili prítomnosť nášho Pána. To, že pripravený program, piesne a najmä vystúpenie detí z nášho detského spevokolu „Radostné srdiečka“ potešili všetkých prítomných, sme pocítili pri východe z chrámu milým poďakovaním všetkých sestier a bratov. Po výdatnom a chutnom obede sme sa rozlúčili s Janoškovým domom a naša cesta smerovala do Prievidze.

Cirkevný zbor v Prievidzi si pripomínal 15. výročie posvätenia chrámu. Pri tejto milej príležitosti sme domácich, ako aj hostí pozdravili niekoľkými oslavnými piesňami.

Môžeme s radosťou v srdciach všetkých spevokolistov, malých aj veľkých, povedať, že i tohtoročné jarné sústredenie bolo pre nás všetkých veľkým povzbudením. Pretože práca v spevokole nás povzbudzuje vo viere a motivuje v každodennom živote.

Alena Kontšeková  | 19.5.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart