Tatranská víkendovka mužského zboru

V dňoch 4. – 6. marca mal mužský spevácky zbor z cirkevného zboru Záriečie (TUS) víkendové sústredenie v Gerlachove. Popri spoločných skúškach a iných aktivitách, absolvovali aj tri vystúpenia.

Sobotné vystúpenie sa konalo v kultúrnom dome v Batizovciach, kde spevokol v pásme piesní predstavil kúsok z kultúrneho dedičstva púchovskej doliny, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je i duchovná pieseň.
V nedeľu spevokol vystupoval na službách Božích v Batizovciach i v Gerlachove.
Aj tento čas, ktorý sme spoločne strávili pri piesňach a Božom slove v nádhernom prostredí Vysokých Tatier, bol pre nás posilnením v našej službe, ktorú cez náš spev konáme.
(Viac na www.ecav.zariecie.sk)

Martin Melišík | 9.3.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart