Tie naše Kokavy

Na Slovensku ležia dve obce s názvom Kokava. Jedna má úplný názov Kokava nad Rimavicou (kedysi nazývaná aj Rimavská Kokava) a leží v Rimavskom senioráte. Presný názov tej druhej znie Liptovská Kokava a nachádza sa v Liptovsko-oravskom senioráte.

V roku 1970 nadviazali obidve obce priateľskú spoluprácu. Navštevovali sa navzájom družstevníci, futbalisti a folkloristi. Po niekoľkých rokoch táto spolupráca postupne zanikla. Medzi mnohými ľuďmi však ostali pekné priateľské vzťahy, dokonca vznikli aj dve manželstvá.

Oživiť spoluprácu medzi obidvomi Kokavami skrsla na našom zborovom presbyterstve. Tentoraz sme sa však rozhodli nadviazať spoluprácu medzi obidvom cirkevnými zbormi v našich Kokavách. Po spoločnej dohode sme vyrazili v nedeľu 30. septembra 2012 s našimi cirkevníkmi z Kokavy nad Rimavicou, aby sme sa zúčastnili na službách Božích v Liptovskej Kokave, kde liturgiou a kázňou slova Božieho poslúžil domáci farár Mário Činčurák. Na liturgii sa podieľal aj Martin Riecky, farár z Kokavy nad Rimavicou. Zároveň v príhovore predstavil minulosť a súčasnosť ich cirkevného zboru. Zaspievali aj spevokoly z obidvoch cirkevných zborov. Srdečné prijatie potom pokračovalo pri spoločnom obede, na ktorom sme sa viacerí bližšie spoznali. Poobede sme odchádzali s krásnym pocitom, a zároveň s pozvaním do cirkevného zboru v Kokave nad Rimavicou.

Na Slovensku teda ležia dve Kokavy, v ktorých sa nachádzajú dva evanjelické cirkevné zbory. V obidvoch sa stretajú evanjelici k Božiemu slovu a k modlitbám. V obidvoch môžeme cítiť teplo lásky Božej, ktorá nás navzájom spája a robí bratmi a sestrami vo viere.

Martin Riecky, zborový farár, Kokava nad Rimavicou | 8.10.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart