Trenčín - posviacka kostola a organa po generálnej oprave

V nedeľu 30. 9. 2012 prežívali veriaci cirkevného zboru v Trenčíne veľkú radosť. Po rokoch namáhavých prác a veľkých investičných výdavkov sa konečne dočkali vytúženej posviacky generálne opraveného kostola a generálne opraveného organa.

Podeliť sa o túto radosť s cirkevným zborom a spolu s ním ďakovať Pánu Bohu za Jeho milosť, lásku a požehnanie prišli vzácni hostia: biskup ZD ECAV Milan Krivda, seniorka Považského seniorátu Eva Juríková, kňazi Martina Krivdová a Marián Bodolló a majster umenia Juraj Sarvaš.

Generálnu opravu trenčianskeho kostola sa podarilo realizovať v rozpätí 11 rokov. Cirkevný zbor má totiž obmedzené finančné možnosti a prednostne musel investovať aj do generálnych opráv zvonice v Drietome či farského úradu v Trenčíne, splatiť staršiu pôžičku GBÚ v Bratislave a podobne.

Oprava kostola sa začala v roku 2001 najskôr výmenou krytiny na veži. V roku 2008 nasledovala výmena krytiny na streche kostola. O dva roky neskôr bolo treba urýchlene pristúpiť k oprave zvonov, aby sa zabránilo ich hroziacemu trvalému poškodeniu. Mimoriadne náročný bol rok 2011. Cirkevný zbor realizoval generálnu opravu organa, ktorá trvala 10 mesiacov, a obnovu interiéru kostola, ktorá zahŕňala obnovu osvetlenia, výmenu vykurovacieho systému, inštaláciu nového ozvučenia, výrobu a osadenie trojice nových dverí, položenie novej dlažby, zakúpil sa nový nábytok do sakristie, nové sedačky na lavice, nové oltárne rúcha a veľa iných drobností. Mnohé práce sa podarilo vykonať bez nutnosti narušenia bohoslužobného života, ale v čase vrcholiacej obnovy bolo treba kostol na 6 týždňov pre verejnosť zatvoriť a služby Božie sa konali v susednom Dome armády. V tomto roku cirkevný zbor obnovil vonkajšiu fasádu kostola.

Na prácach sa podieľalo asi 15 rozličných firiem a živnostníkov a celkové náklady dosiahli výšku približne 250-tisíc eur. Sumou 700-tisíc korún prispelo Ministerstvo kultúry SR z dotačného programu Obnovme si svoj dom. Všetky ostatné výdavky hradil cirkevný zbor z vlastných zdrojov, z dobrovoľných príspevkov a darov svojich členov.

Fotogaléria:
Výmena krytiny
Obnova fasády
Slávnosť - posviacka
Demontáž organa
Montáž organa
Obnova interiéru

Ján Bunčák, zborový farár | 4.10.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart