Uctili si storočnú jubilantku

Koncom zimy oslávila 100. narodeniny pani Margita Sadloňová, členka evanjelického cirkevného zboru v Senici. Pochádza z evanjelickej učiteľskej rodiny a sama bola učiteľkou 40 rokov.

Svoje povolanie i svojich žiakov mala veľmi rada. Dodnes na tieto časy spomína, a to v dobrej telesnej i duševnej kondícii.

K jej krásnemu jubileu jej prišlo blahoželať veľa gratulantov, medzi nimi aj senický farár Juraj Šefčík, spolu so zástupcami cirkevného zboru. Prišli k nej do jej útulného domova, zaželali ešte veľa krásnych požehnaných dní, odovzdali darček a kytičku kvetov, posedeli, porozprávali a spoločne zaspievali zo spevníka niekoľko piesní. Návštevu zakončili modlitbou.

Oľga Zlochová | 31.3.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart