Uvedenie CD „Poslanie“ v Senici

10 rokov v živote cirkevného zboru je zanedbateľný čas, ale keď ide o zborový spevokol, je to doba pomerne dlhá. A práve takéto výročie má v tomto roku Komorný spevácky zbor pri ECAV v Senici.

Zmiešaný zbor má v súčasnosti 21 členov, dirigentkou a umeleckou vedúcou je od jeho založenia Anna Rýzková. Spolu pravidelne vystupujú v domácom kostole počas sviatkov a slávnostných príležitostí. Podieľajú na akciách v meste, často hosťujú v rôznych mestách na Slovensku, vystupovali už viackrát v zahraničí, predovšetkým v Česku a Srbsku a všade oceňujú ich príjemný, kultivovaný prejav.

K tohtoročnému jubileu vydali nové, v poradí už druhé CD. Obsahuje 15 skladieb, sú to predovšetkým chorály, skladby klasických autorov duchovných piesní, ale i sólistické skladby. Uvedenie nového hudobného nosiča sa uskutočnilo v jeden príjemný jesenný podvečer v evanjelickom kostole. Nové CD dostalo veľmi symbolický názov: „Poslanie“ . Vydavateľ a redaktor Ivan Panenka, rodák zo Senice, ho slávnostne uviedol do života obilným zrnom. Zrnom nielen preto, lebo je práve čas zberu úrody, ale znamená to predovšetkým úrodu duchovnú.

Na slávnostnom večere sa zúčastnili aj zástupcovia mestského úradu, kultúrnych inštitúcií a viacero hostí nielen zo Senice, ale aj z okolia. Pozvaní boli aj všetci bývalí členovia zboru, pretože aj keď nechodia spievať, zostali vďačnými poslucháčmi a radi si prišli zaspomínať. Niektorí z hostí vystúpili s pozdravnými príhovormi - vari najpútavejšie to znelo z úst bývalej sólistky zboru Simony Krchovej, dnes študentky Konzervatória v Bratislave, ktorá zaspievala známu skladbu Franza Schuberta Ave Mária.

Súčasťou malej slávnosti bola mediálna prezentácia fotografií zo života speváckeho zboru, ktorú sprievodným slovom dopĺňala dirigentka Anna Rýzková. Počas večera mnohé piesne zazneli aj naživo – zboristi ich zaspievali spred oltára.

Oľga Zlochová, Senica | 17.10.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart