V Čistej duši v Trenčíne

V piatok 22. júla v rehabilitačnom stredisku Čistá duša, ktoré slúži pre telesne i mentálne postihnutých ľudí, privítali pracovníci i klienti tohto strediska námestného farára Daniela Baláža z Trenčína.

O vzniku a pôsobnosti tohto sociálneho zariadenia sa porozprával s pracovníkmi strediska - riaditeľkou Máriou Trenčanovou, ako aj s Evou Mišovcovou.
Zariadenie vzniklo len v uplynulých mesiacoch, keď sa z organizačných dôvodov odčlenilo od rehabilitačného strediska Lepší svet. V súčasnosti patrí pod správu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Sociálne zariadenie navštevujú ľudia s mozgovou obrnou, rozličnými telesnými postihnutiami, no nájdu sa tu aj klienti postihnutí autizmom.

Po vzájomnom zoznámení s vychovávateľmi a klientmi nasledovalo zamyslenie nad biblickým textom o dvoch mužoch, ktorí stavali svoj domov: jeden na pevnom základe - na skale, a druhý na nestálom základe - na piesku. Aj pracovníci a klienti týchto chránených dielní, ktoré sú ich druhým domovom, by mali budovať svoj domov na pevnom základe, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Mal by byť ich spoločníkom a mali by sa na Neho spoliehať.

Potom sme sa naučili pieseň „Muž múdry staval svoj dom na skale“ aj pieseň „Malé koníky ľúbi Boh“, kde bolo poukázané na to, že aj ich má Pán Boh rád, hoci sa im iní posmievajú pre ich postihnutie. Nechýbali ani hry na podporu fantázie a kreativity.

Účastníci stretnutia sa počas vzájomnej a otvorenej debaty dohodli na ďalšej vzájomnej spolupráci. Ako povedala riaditeľka M. Trenčanová, dvere na ich sociálnom zariadení sú otvorené pre každého, kto sa chce o nich viac dozvedieť, spolupracovať s nimi, alebo im akokoľvek pomôcť.

Daniel Baláž, Trenčín | 28.7.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart