V Žiari nad Hronom základný kameň pre evanjelický kostol

Žiar nad Hronom – K Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku sa v meste Žiar nad Hronom prihlásilo pri poslednom sčítaní vyše 600 jeho obyvateľov.
„Žiar nad Hronom je fíliou evanjelického cirkevného zboru Kremnica. Už roky však prejavujú Žiarania veľkú túžbu postaviť kostol. Miestom, kde sa stretávame na službách Božích v tomto meste je bývalý dom osvety,“ povedal Ján Ondrejčin, zborový farár z cirkevného zboru Kremnica vo Zvolenskom senioráte.
Slávnosť položenia základného kameňa evanjelického kostola, uskutoční sa dňa 31. októbra 2006 o 15. hodine v Žiari nad Hronom na ulici Cyrila a Metoda. Príhovor na slávnosti položenia základného kameňa prednesie Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku.

Eva Bombová | 24.10.2006

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart