V Brezne si pripomenuli M. Rázusa

Cirkevný zbor v Brezne si na Kajúcu nedeľu pripomenul v evanjelickom chráme osobnosť evanjelického kňaza Martina Rázusa, politika, publicistu a dramatika. Od jeho úmrtia 8. 8. 1937 v Brezne uplynulo 75 rokov.

„V dnešnú nedeľu myslíme aj na kazateľa Božieho slova, pôsobiaceho v tomto cirkevnom zbore, pri výročí jeho úmrtia. Práve v stredu 8. augusta, v deň, keď zomrel, sme si uctili jeho pamiatku na spomienkovom podujatí organizovanom Klubom Martina Rázusa – Maroško v Brezne, a chceme tak urobiť aj na týchto službách Božích,“ uviedol v kázni biskup Západného dištriktu Milan Krivda.


Martin Rázus sa narodil v rodine roľníka a garbiarskeho robotníka. Bieda a chudoba, ktoré ho obklopovali, v ňom prebudili silné národné cítenie a angažovanosť na volebných zhromaždeniach. Počas prvej svetovej vojny pôsobil ako básnik, publicista a politik. Znepokojovalo ho katastrofálne národné i sociálne postavenie slovenského ľudu, preto hľadal východisko v literárnej tvorbe, publicistike. Postavil sa otvorene proti národnostnej politike Rakúsko-Uhorska, čechoslovakistickej politike, ale najmä slovenskej buržoázii. Odhaľoval karierizmus, bezcharakternosť, sociálnu i národnú nespravodlivosť, a zároveň sa bál o osud nového štátu a demokracie. V máji roku 1930 sa stal farárom v Brezne, kde po siedmich rokoch kňazského pôsobenia a vyčerpávajúcej literárnej i politickej činnosti predčasne zomrel vo veku štyridsaťdeväť rokov. Ako významného slovenského spisovateľa a politického predstaviteľa Slovákov ho však pochovali v Banskej Bystrici.

Na službách Božích sa zúčastnil aj primátor mesta Brezno Jaroslav Demian, exprimátor Vladimír Faško, Milan Kováčik, predseda Klubu MR – Maroško v Brezne a ďalší hostia. Slávnostnú atmosféru dotvoril nábožnými piesňami mestský spevokol. Tejto udalosti predchádzalo spomienkové podujatie 8. augusta v Brezne, ktoré bolo oficiálnym otvorením Letokruhu Martina Rázusa 2012 – 2013. Letokruh vyhlásil Spolok Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši na X. valnom zhromaždení 21. apríla 2012. Ide o cyklus duchovných, kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít v časovom rozpätí od 8. augusta 2012 – od výročia úmrtia v Brezne do 18. októbra 2013 – do 125. výročia narodenia M. Rázusa v Liptovskom Mikuláši.

-mk-, EPST č. 36/2012 | 7.9.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart