V Badíne spomínali na biskupa Katinu

Cirkevný zbor ECAV v Badíne si v nedeľu 2. 11. 2008 pripomenul Pamiatku zosnulých, ale aj 40. výročie skonu dôstojného brata biskupa A. Ľ. Katinu (pozri tu). Pri tejto príležitosti kázňou slova Božieho poslúžil brat biskup ZD ECAV Milan Krivda.


Andrej Ľudovít Katina ako farár pôsobil v Badíne v rokoch 1935 - 1946. Neskôr bol farárom a biskupom v CZ Hronsek.

Dopoludnia na hlavných službách Božích poslúžil kázňou slova Božieho na text J 13, 36 brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda. Svojou zvesťou povzbudil pri spomienkach a zdôraznil aj skutočnosť biblického textu, že neskôr každý pôjde za svojím Pánom. Medzi poslucháčmi slova Božieho boli aj dcéry A. Ľ. Katinu, Elena a Ľudmila s rodinami.

Popoludňajší program začal stretnutím brata biskupa so zborovým predsedníctvom a presbyterským zborom. Toto takmer dvojhodinové stretnutie malo pozitívnu náplň a brat biskup i presbyteri mohli vzájomne zdieľať úprimné bratské spoločenstvo v rozprávaní o zaujímavých témach súčasnosti i minulosti.

O 16. 00 hod. sa v chráme Božom začal podvečerný program s názvom Desať úrodných rokov A. Ľ. Katinu. Svoj pozdrav priniesol aj spevácky zbor hostí z Hronseku. Centrom večera bol originálny videodokument o živote a literárnej tvorbe A. Ľ. Katinu, ktorý autorsky pripravil Mgr. Pavol Halaj. Hodiny práce na dokumente priniesli očakávaný výsledok. Precízne spracované dielo poskytlo nielen veľa užitočných informácií, ale aj duchovný a kultúrny zážitok.

Deň spomienky na farára, biskupa, ale i spisovateľa A. Ľ. Katinu bol dňom stretnutia ľudí, ktorí si vedia vážiť a uctiť tých, ktorí tu boli a žili pred nami, ktorí si vedia uctiť históriu svojej cirkvi a osobnosti, ktoré v nej pôsobili v rôznych, aj veľmi zložitých dobách.

„Na polnoc odbil zvon, nad lôžkom stojím sám,
spomienky posielam pohronským dolinám...“

(úryvok z básne Pozdrav od A. Ľ. Katinu)

Stručný životopis.

R. D. - P. H. | 19.11.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart