V Bratislave-Prievoze posvätili základný kameň Pomníka M. Rázusa

V rámci Bratislavského finále Letokruhu Martina Rázusa sa 16. novembra konali spomienkové služby Božie v Evanjelickom kostole v Bratislave-Prievoze, venované evanjelickému farárovi, spisovateľovi, básnikovi, dramatikovi, publicistovi a politikovi Martinovi Rázusovi. Kazateľom bol emeritný biskup VD ECAV na Slovensku Igor Mišina.

V rámci služieb Božích sa uskutočnila posviacka základného kameňa Pomníka Martina Rázusa v Bratislave. Pomník bude vyjadrením úcty k tejto významnej osobnosti a umiestnia ho na Rázusovom nábreží.

Príhovor podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, ktorý prevzal záštitu nad Letokruhom Martina Rázusa, prítomným tlmočil Daniel Šmihula. Podpredsedu vlády vyzdvihol dielo tohto významného spisovateľa, básnika, komentátora a politika, ktorý poukazoval na nedostatky v spoločnosti, usiloval sa o národnú jednotu Slovákov a vždy bol proti fašizmu i komunizmu. Poďakoval všetkým, ktorí organizovali spomienkové podujatia venované tejto osobnosti, a zdôraznil, že Martin Rázus patrí medzi osobnosti, ktoré si pomník zaslúžia.

Účastníkom slávnosti sa prihovoril aj starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Andrej Petrek, predstavitelia mesta Liptovský Mikuláš a tamojšieho cirkevného zboru i ďalší hostia. Zazneli aj verše Martina Rázusa v podaní Dušana Jamricha a Martina Mikuša Na organe hral Koloman Tima.

Do súťaže na výtvarné dielo Pomník Martina Rázusa v Bratislave predložili návrhy štyri kolektívy sochárov a architektov. V októbri 2008 odborná porota v zložení doc. akademický sochár Ján Hoffstädter, PhDr. Jozef Gáfrik, Ing. arch. Ľubomír Králik, Ing. arch. Ján Mackovič, Ing. arch. Andrej Petrek, Ing. Miloš Rázus, prof. Ing. arch. Štefan Šlachta a PaedDr. Jaroslav Uhel rozhodla o víťazovi súťaže: bola to dvojica autorov Martin Dzurek a Ing. arch. Daniel Bartoš. Ústredným prvkom návrhu je pilier s portrétom Martina Rázusa osadený v ploche dlažby, ktorý tvorí jedenásť na seba uložených žulových platní. Každá z platní reprezentuje jedno miesto pôsobenia Martina Rázusa.

Zdroj: TASR

Edita Škodová | 26.11.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart