V Bratislavskom senioráte sa kradlo

Bronzový zvon o váhe asi 320 kg, vyrobený okolo roku 1834 – 1835, odcudzili doposiaľ neznámi páchatelia na filiálke Prašník-Pustá Ves, patriacej do CZ ECAV Vrbové. Zvon s nárazovým tónom c2 mal - vrátane ozdobnej úchytky v tvare kráľovskej koruny so šiestimi uchami - výšku 82 cm, dolný priemer venca zvona bol 80 cm. Ku krádeži došlo minulý týždeň medzi 27. februárom a 2. marcom 2007, keď bola zistená. Páchatelia po sebe zanechali jarmo, na ktorom bol zvon uchytený, rukavice a železnú tyč. Boroko, známa zvonárska firma Marie Ditrichovej, z Brodku u Přerova vyčíslila škodu na cca 400 000 Sk. Krádež vyšetruje Úrad justičnej a kriminálnej polície oddelenie skráteného vyšetrovania v Piešťanoch.
Informoval Miroslav Jäger

Edita Sabolíková | 8.3.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart