V Bukovci ďakovali Pánu Bohu

11. marca 2012 sa v CZ Bukovec konali slávnostné ďakovné služby Božie pri príležitosti obnovenia interiéru chrámu Božieho. Zvesťou slova Božieho sa veriacim prihovoril dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

Po takmer polstoročí dostal chrám Boží nový šat vďaka rekonštrukcii a vymaľovaniu interiéru.
Brat generálny biskup Miloš Klátik v svojej kázni vyzval domácich viery k vďačnosti Pánu Bohu za všetky dary, ktoré nám Boh z milosti dáva, povzbudil ich k pravej evanjelickej zbožnosti aj k duchovnej príprave na veľkonočné slávnosti

Liturgiou poslúžila sestra farárka Oľga Klátiková a domáca farárka Jana Horňáková.

Po ukončení služieb Božích mali domáci viery možnosť sa porozprávať sa s dôstojným bratom generálnym biskupom a jeho manželkou v kultúrnom dome.

Daniel Naď

Jana Horňáková, Bukovec | 22.3.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart