V Bzinciach si pripomenuli Ľ. Podjavorinskú

Cirkevný zbor v Bzinciach pod Javorinou si spolu s obcou pripomenul 60. výročie úmrtia Ľudmily Podjavorinskej, jednej z najvýznamnejších slovenských spisovateliek. Kázňou slova Božieho poslúžila sestra seniorka Eva Juríková.

Ľudmila Riznerová – Podjavorinská (26. 4. 1872 – 2. 3. 1951) sa narodila v Horných Bzinciach v rodine evanjelického učiteľa Karola Riznera, ktorý pôsobil v obci a v cirkevnom zbore 53 rokov. Podjavorinská vošla do dejín slovenskej literatúry ako jedinečná autorka predovšetkým detskej poézie. Nezanedbateľná je i jej tvorba pre dospelých – poézia lyrická i epická, ale aj poviedky a novely. Zomrela v Novom Meste nad Váhom, pochovaná je v rodných Bzinciach. V nedeľu 6. 3. sa konali v Bzinciach pod Javorinou spomienkové služby Božie, ktorých sa zúčastnili vzácni hostia. Kázňou slova Božieho na text Žalmu 139/5 poslúžila sestra seniorka E. Juríková. Báseň M. Rázusa predniesol Juraj Sarvaš. Liturgovali M. Kubík, J. Balocký, M. Cipciarová, M. Bodolló. Život spisovateľky, rodáčky a jej tvorbu, zhromaždeným sprítomnil prof. Igor Kišš. Služby Božie obohatil svojím vystúpením cirkevný spevokol, detský spevácky súbor Malinky a mládež, všetci pod vedením domácej farárky I. Rubaninskej. Báseň Ľ. Podjavorinskej Rodná chalúpka predniesla žiačka Veronika Peráčková. Po službách Božích sa sprievod vybral k hrobu Ľ. Podjavorinskej na hornobzinský cintorín. Tu položili účastníci pietnej spomienky veniec a kvety. Po modlitbe zaznela Podjavorinskej báseň Bohémska v podaní Veroniky Harmadyovej. Na záver všetci prítomní zaspievali pieseň Smieť žiť pre Krista a krátko prehovoril starosta obce P. Bahník. Popoludní sa konala spomienková akadémia venovaná našej rodáčke. Program pripravili so svojimi žiakmi učitelia miestnej základnej školy a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. Veľmi pútavé bolo vystúpenie Juraja Sarvaša, ktorý prednášal úryvky Podjavorinskej básní a zaujímavo hovoril o jej tvorbe, živote i našom vzťahu k nej a všetkým slovenským velikánom. Bol to jeden z krásnych nedeľných dní, za ktorý zo srdca ďakujeme nebeskému Pánovi.

Iveta Rubaninská, zborová farárka | 17.3.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart