V Košickom senioráte zvolili seniora i dozorcu

Košice – V Košickom senioráte skončil v nedeľu, dňa 19. novembra 2006 seriál volebných konventov, na ktorých v predošlých kolách nevzišiel z rozhodovania členov cirkevných zborov úspešne žiaden kandidát na funkciu seniora.

Nové voľby už výsledok priniesli – Ján Hruška, zborový farár z Vyšnej Kamenice, kandidujúci na funkciu seniora Košického seniorátu dostal 86,13 percent hlasov a Imrich Lukáč, zborový dozorca z cirkevného zboru v Opinej, kandidujúci na funkciu seniorálneho dozorcu 92,98 percent hlasov. Dňom 20. novembrom 2006 začala obom plynúť apelačná doba, počas ktorej možno vzniesť prípadné námietky.

Ako Ján Hruška tak aj Imrich Lukáč boli v novembrových seniorátnych voľbách jedinými kandidátmi.

PAeDr., Mgr. Ján Hruška má vystriedať doterajšieho seniora Samuela Linkescha, zborového farára z Košíc, MUDr. Imrich Lukáč CSc., ktorý pracuje ako neurochirurg vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach nahradí Jána Brozmana z Obišoviec, ktorý bol v tomto roku zvolený za dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku a funkcie seniorálneho dozorcu sa preto vzdal.

Eva Bombová | 21.11.2006

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart