V Martine si pripomenuli 145. výročie založenia Matice slovenskej

Na spomienkových službách Božích 3. augusta 2008 v Ev. a. v. chráme Božom v Martine si prítomní pripomenuli 145. výročie založenia Matice slovenskej, najstaršej kultúrnej ustanovizne slovenského národa, ktorej prvé valné zhromaždenie sa konalo 4. augusta 1863.

Veriacich privítal zborový farár Ján Hroboň, ktorý sa v kázni zamýšľal nad biblickým textom z Mt 5 a Mt 11. Pripomenul významné osobnosti, ktoré sa pričinili nielen o rozvoj Matice slovenskej, ale aj celého slovenského národa: katolícky biskup Štefan Moyses, evanjelický superintendent Karol Kuzmány, evanjelickí farári Ján Kollár a Martin Rázus. Apeloval na prítomných, aby aj oni boli soľou a svetlom vo svete podobne, ako nimi boli aj tieto osobnosti. Vyslovil túžbu, aby sa takéto významné osobnosti i naďalej objavovali nielen v cirkvi, ale aj v celom národe.

Na spomienkových službách Božích sa zúčastnil aj súčasný predseda Matice slovenskej Jozef Markuš. Báseň od Martina Rázusa predniesla Zuzana Bukovská.

Daniel Baláž | 7.8.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart