V Moravskom Lieskovom si pripomenuli Martina Rázusa

V Moravskom Lieskovom si pripomenuli odkaz Martina Rázusa (pozri tu) pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia, ako aj 610. výročie založenia obce. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavol Delinga, biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda, seniorka POS Mgr. Eva Juríková, senior v. v. Milan Kubík a farár Mgr. Milan Hargaš.

"Pekne žiť znamená nežiť pre seba." Tento výrok Martina Rázusa oslovil obyvateľov Moravského Lieskového 24. a 25. mája tohto roku. Dielo spisovateľa, politika, básnika a evanjelického farára, veľkého ľudomila, ktorý žil v tejto obci od roku 1921 až do roku 1930, si Lieskovčania pripomenuli výstavou jeho diel v miestnom dome osvety pod názvom Letokruh Martina Rázusa.

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa pri príležitosti 70. výročia úmrtia a 120. výročia narodenia tohto významného slovenského dejateľa pripravilo pod záštitou podpredsedu vlády Dušana Čaploviča od 8. augusta 2007 do 18. októbra 2008 cyklus kultúrnych a športových aktivít v smere jeho životnej púte: od Brezna cez Moravské Lieskové, Pribylinu, Modru, Bratislavu, Kežmarok, Banskú Bystricu až po jeho rodisko Liptovský Mikuláš-Vrbica. Prípravy na dvojdňové oslavy v Moravskom Lieskovom sa začali oslovovaním starostov obcí v okrese Nové Mesto nad Váhom a nezabudlo sa ani na susednú obec na moravskej strane - Strání. Do príprav sa zapojila aj evanjelická cirkev v zastúpení seniorky POS Evy Juríkovej, farárky z Lubine, a bývalého rodáka, evanjelického farára Milana Hargaša.

Prvý deň osláv v Moravskom Lieskovom sa niesol pod názvom Trikolóra Martina Rázusa. Z oslovených obcí sa na podujatí na miestnom ihrisku zúčastnili starostovia, ktorí nielenže prišli na bicykloch, ale po celý čas príprav spolupracovali s organizačným výborom obce Moravské Lieskové. Boli medzi nimi starostovia obcí Lubina Milan Ostrovský, Bziniec pod Javorinou Pavol Bahník, Dolného Srnia Peter Petkov, organizátor a zároveň účastník cyklistických pretekov starosta Kočoviec Ján Tupý, starosta Višňového Ján Bača, starostka Očkova Ing. Ľubica Hrušovská, Čachtíc Anna Ištoková, starostovia Novej Bošáce Ľuboš Tinka, Lúky nad Váhom Vladimír Voroš a nakoniec moravskej obce Strání Pavel Mimochodek, ktorý na ihrisku Telovýchovnej jednoty Moravské Lieskové zapálil vatru priateľstva.

Cyklotrasa viedla popod malebnú Javorinu, cez osady a obce Brestové, Cetuna, Hrnčiarové, Lubina, Bzince pod Javorinou a späť na ihrisko TJ Moravské Lieskové. Ako prvý z cyklistov zvládol 26-kilometrovú trasu Miroslav Durec z Višňového časom 44 minút 18 sekúnd, tesne v závese ho nasledoval Vladislav Truhlík, tretí bol Rudolf Juráš z Nového Mesta nad Váhom.

Na ihrisku v Moravskom Lieskovom starosta Ing. Ľubomír Miklánek zároveň otvoril Rozprávkový les pre deti, ako aj športové hry pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa detí. Deťom už od predpoludnia vyhrával DJ Stanislav Černý a po namáhavej súťaži ich čakala odmena v podobe sladkostí.

Po odštartovaní cyklistov z miestneho ihriska sa časť účastníkov osláv presunula do miestneho domu osvety, kde slávnostne otvorili výstavu o Rázusovom diele, ale aj 610. výročí prvej písomnej zmienky o obci Moravské Lieskové. Výstava o Martinovi Rázusovi je rozdelená do tematických celkov Rodina Martina Rázusa, Študentské roky, Pôsobiská M. Rázusa, Vstup do politiky a Literárna tvorba.

Na záver tohto slnečného dňa, kým si pri zapálenej Vatre priateľstva občania v príjemnom prostredí užívali "opekačku", guláš a iné špeciality, dedinou sa striedavo niesli rezké tóny dychovej hudby Lieskované pod vedením Milana Malíčka a Country hudby Jaroslava Korienka.

V nedeľu 25. mája už od skorého rána zvolával veriacich dychový orchester Milana Žákovica na slávnostné služby Božie v evanjelickom kostole, ktoré sa niesli v znamení odkazu Martina Rázusa, významu jeho diela a života.

Za zvukov chorálu vchádzali do kostola vzácni hostia Evanjelickej cirkvi a. v., kde ich vítal zborový dozorca Ing. Martin Miklánek. Boli medzi nimi generálny dozorca ECAV na Slovensku Ing. Pavol Delinga, CSc., s manželkou, biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda s manželkou, seniorka POS Mgr. Eva Juríková, senior v. v. Milan Kubík s manželkou a evanjelický farár Mgr. Milan Hargaš s manželkou. Pozvanie prijali aj rímskokatolícky farár v Moravskom Lieskovom Mgr. Eduard Leza, starosta obce Dolné Srnie Bc. Peter Peťkov a ďalší významní hostia zo susedných cirkevných zborov, ale aj vnučka Martina Rázusa Ing. arch. Viera Lichardová s manželom, ktorá prispela svojimi spomienkami na starého otca z rodinného prostredia.

Starosta Moravského Lieskového Ing. Ľubomír Miklánek v slávnostnom príhovore vyzdvihol význam pôsobenia Martina Rázusa nielen pre obec Moravské Lieskové, ale aj národné povedomie Slovákov. Mgr. Milan Hargaš zas pútavo porozprával o verejnosti neveľmi známych udalostiach zo života tohto velikána nášho národa.

Slávnosť ukončila krojovaná folklórna skupina Kasanka piesňami od Martina Rázusa: Tmy šumia, šumia svojimi krídlami, Hoj, zem drahá a Slovensko moje. Do programu prispeli aj žiaci základnej školy a základnej umeleckej školy v obci.

Oslavy Martina Rázusa popoludní pokračovali pod názvom Letokruh Martina Rázusa v miestnom kultúrnom dome. Konferencierka Mgr. Janka Podolanová pripomenula účastníkom 610. výročie prvej písomnej zmienky o obci Moravské Lieskové a 120. výročie narodenia Martina Rázusa.

Počas pôsobenia Martina Rázusa v roku 1921 patrila do cirkevného zboru aj filiálka Dolné Srnie. Starostovia obcí Moravské Lieskové a Dolné Srnie Ľubomír Miklánek a Peter Peťkov prítomným pripomenuli myšlienky Martina Rázusa malým poohliadnutím sa do minulosti. A pretože aj dnes platí Rázusovo: "Ak sa naučíš pracovať poctivo a radosťou, ujde nuda, ale ujdú i mračné myšlienky z tvojho čela," a aj dnes sú medzi nami ľudia, ktorí si zaslúžia ocenenie za činnosť v prospech a dobro okolia. Starosta obce Ing. Ľubomír Miklánek udelil v mene zastupiteľstva obce čestné občianstvo obce Moravské Lieskové prof. MUDr. Jánovi Štefanovičovi, DrSc., a prof. JUDr. Milanovi Štefanovičovi, DrSc. Cenu obce Moravské Lieskové dostali Jaroslav Pastorek in memoriam, Ján Machovic, Štefan Marták a Anna Podhradská a Cenu starostu obce Moravské Lieskové Anna Nešťáková.

Kultúrny program osviežili deti z materskej školy, autobiografiu z Rázusovho života pod názvom "Maroško" uviedli žiaci základnej školy. A pretože hudba a spev sprevádza náš národ po celý život, zapojili sa do programu aj žiaci z miestnej základnej umeleckej školy a pozadu nezostali ani deti z folklórnej skupiny Lieska, ktoré sa svojimi tancami po prvýkrát predstavili na verejnosti.

Božena Hargašová priblížila dielo a život Martina Rázusa. Zdôraznila, akou významnou osobnosťou bol pre obec Moravské Lieskové. Lieskovčania spomínajú na neho ako na ľudomila, otvoreného, skromného človeka, ktorý nesmierne rád chodil medzi pospolitý ľud. Často navštevoval ich domácnosti, nešetril radami, a ak bolo treba, aj útechou a často ľudí pozýval do svojho príbytku.

Svoj obdiv k moravskolieskovskému kraju a ľudu zachytil Martin Rázus v 4-zväzkovom románe " Svety", v ktorom opísal život v Lieskovskej doline. "V hlahole lieskovských zvonov dodnes môžeme počuť spomínať na toho, ktorý mal tento kraj nadovšetko rád," napísal Martin Rázus v liste na rozlúčku pri odchode do Brezna. "... i vás chalúpočky, keď sa s vami lúčim, Bohu vás porúčam. Stojte pevne v duchu, čo som rozsieval. Majte, čo vám treba - starej dobrej vôle, zdravia, ako i chleba."

V peknom lieskovskom kroji, ktorý mal Martin Rázus tak veľmi rád, ukončila folklórna skupina Kasanka precítenými spevmi a tancami slávnostný kultúrny i športový dvojdňový program na počesť tohto slovenského velikána v obci Moravské Lieskové.

Poďakovanie za vydarené oslavy patrí všetkým občanom obce Moravské Lieskové, ktorí nešetrili svoje sily ani čas a spolupracovali pri organizovaní tohto vydareného podujatia.

Emília Bukovčíková, Obecné noviny | 18.8.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart