V Petržalke spievali Ďatelinky z Dudiniec

Po skončení večerných služieb Božích na 3. adventnú nedeľu v Ev. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke vystúpil so svojím vianočným programom detský spevokol Ďatelinky z CZ ECAV Dudince.

V programe zazneli piesne na slávu Hospodina aj vianočné koledy a mládežnícke piesne. Deti ich zaspievali s nadšením a radosťou a vôbec na nich nebolo poznať, že je to už ich tretie vystúpenie v ten deň: ráno spievali na službách Božích v Modre a popoludní v Bratislave-Dúbravke. Svoje „turné“ začali už v sobotu vystúpením v Ivanke pri Bratislave a v pondelok ich ešte čakalo vystúpenie pre Evanjelické lýceum v Malom kostole v Bratislave. V rámci programu sa Petržalčanom prihovoril aj brat farár Ľudovít Hroboň a vedúci súboru Michal Cmarko. Dve CD ich súboru predstavil člen súboru Miško a dozvedeli sme sa, že pripravujú svoje tretie CD, ktoré vyjde na jar.

V rámci adventu sa v petržalskom cirkevnom zbore uskutočnilo viacero podujatí. Po výstavke ručných prác s adventnou a vianočnou tematikou na 1. adventnú nedeľu a stretnutí detí na Astropárty nasledoval bohatý program počas 2. adventnej nedele. V rámci služieb Božích na zaspieval domáci spevokol Laudate a po skončení služieb Božích sa niekoľkými piesňami predstavil nový spevokol mládeže. Aj v zborovom dome čakal členov petržalského cirkevného zboru bohatý program: vianočný bazár výrobkov šikovných cirkevníčok, výstavka vzácnych dokumentov z Ústredného archívu ECAV na Slovensku a prednáška spojená s videoprezentáciou, ktorú mala sestra Eva Kolesárová, predsedníčka slovenského výboru Misie na Níle, o svojom nedávnom pobyte u kresťanov v Egypte.

Na 3. adventnú nedeľu sa v rámci hlavných služieb Božích predstavili ďalšie dve novoutvorené hudobné telesá – skupina dospelých aj skupina mladých, ktorá už síce funguje dlhšie, no teraz sa predstavila v novej formácii. Po službách Božích popri tradičnom posedení pri káve a čaji pokračoval vianočný bazár, na ktorom sme si tentoraz mohli kúpiť výrobky egyptských kresťanov z Misie na Níle.

Na 4. adventnú nedeľu nás vianočným programom potešia naše deti z Evanjelickej materskej školy Filipa Melanchtona v Petržalke a tešíme sa i na návštevu členov cirkevného zboru z neďalekého Nickelsdorfu, ktorí k nám prídu – nie po prvý raz – aj so svojou dychovkou.

Edita Škodová, Bratislava-Petržalka  | 16.12.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart