V Piešťanoch spievali na slávu Hospodinovu

Záver roka 2010 sa v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Piešťany sa konala séria podujatí s duchovnými piesňami: spomienka na evanjelického farára Adama Trajana a niekoľko adventných koncertov.

24. nedeľa po Svätej Trojici sa niesla v znamení biblických slov: „Vyjdi zo svojej krajiny, do krajiny, ktorú Ti ukážem!" (1M 12,1). Piešťanskí evanjelici si v tento deň pripomenuli život a dielo významného pobielohorského emigranta - evanjelického farára Adama Trajana z Benešova (pozri v rubrike História - Významné osobnosti).
Adam Trajan istý čas pôsobil ako emigrant - kňaz v susedných Drahovciach, ktoré sú v súčasnosti diasporou CZ ECAV Piešťany. Dobre poznal už vtedy liečivú silu piešťanských prameňov a ich sile sa venoval aj vo svojej básni „Saluberrimaae Pistinienses Thermae“.
Na spomienkových službách Božích kázal náš hosť brat farár ČCE Mgr. Tomáš Trusina z Benešova pri Prahe. Po službách Božích predstavitelia mesta Piešťany, Slovenských kúpeľov v Piešťanoch, Balneologického múzea a Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku položili vence k pomníku Adama Trajana v mestskom parku. Pri kladení vencov vystúpil domáci spevokol s dvoma skladbami pod vedením Ing. Ľudovíta Michalku.
Potom spomienková slávnosť pokračovala koncertom duchovných piesní speváckeho zboru CORO LAUDAMUS z rímskokatolíckej farnosti a recitáciou veršov Adama Trajana. Koncert sa končil staroslovienskym Otčenášom, ktorý zaspieval brat farár CZ ECAV Vrbové Miroslav Jäger.

1. decembra 2010 zneli v chráme Božom vianočné koledy a duchovné piesne. Zaspieval ich ženský spevácky súbor senioriek Rozmarinky z Piešťan.

8. decembra sa uskutočnil - opäť v našom zaplnenom chráme - tradičný benefičný koncert žiakov Základnej umeleckej školy v Piešťanoch pod vedením svojich pedagógov. Obsahovo bol zameraný na advent, na očakávanie nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Finančný výťažok z koncertu bol odoslaný internátnej škole pre hluchoslepé deti v Červenici.

V 4. adventnú nedeľu 19. decembra sa po službách Božích konal koncert mládežníckeho zboru Halango Palango.

Recitáciou a spevmi si spríjemnili svoje stretnutie aj naši seniori pri ich predvianočnom stretnutí. SEM zase spestril mládežnícke služby Božie svojimi obľúbenými piesňami. Člen zborového spevokolu Lothar Walter, rodák z Nemecka, zaspieval sólo pri nemeckých službách Božích na Vianoce, ktoré boli určené najmä pre nemeckých kúpeľných hostí a boli hojne navštívené.

Chceli sme „spievať Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal divné veci. Hospodin svoju spásu oznámil, zjavil svoju spravodlivosť očiam národov“ (Ž 98, 1 – 2).

Foto: Zborový spevokol a pán primátor Ing. Remo Cicutto pri soche A. Trajana v Mestskom parku; zábery z ďalších podujatí v CZ Piešťany

Branislav Dolinský, zborový farár | 19.1.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart