V Pozdišovciach spomínali

V nedeľu 3. mája 2009 sa v cirkevnom zbore v Pozdišovciach uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti nedožitej storočnice Júliusa Barča-Ivana (pozri tu).

Začiatok spomienkovej slávnosti bol v chráme evanjelického cirkevného zboru a. v., v ktorom Július Barč-Ivan pôsobil v rokoch 1935 – 1942 ako farár. Služby Božie slúžil domáci brat farár Mgr. Ľubomír Kordoš. V kázni, ktorú kázal Mgr. Marek Semko z Trebišova, okrem iného pripomenul aj pôsobenie a kázne Júliusa Barča-Ivana. Po kázni vystúpili spevokoly evanjelických zborov z Trebišova a Pozdišoviec. Zástupca Matice slovenskej prof. Imrich Sedlák, CSc., v príhovore vyzdvihol činnosť a dielo J. Barča-Ivana a pripomenul, že jeho diela vznikali aj na fare v Pozdišovciach.

Po službách Božích sa veriaci i obyvatelia obce presunuli k Pamätníku kultúrnych dejateľov, ktorý bol postavený dejateľom, ktorí pôsobili v obci, a to J. Záhorskému, Karolovi Seredayiovi, ako aj Júliusovi Barčovi-Ivanovi, kde sa konal pietny akt. S prejavom na úvod vystúpil prof. Ing. Sedlák, ktorý hovoril o pôsobení Júliusa Barča-Ivana v Pozdišovciach a v Matici slovenskej. Po príhovore položili k pamätníku vence zástupcovia Matice slovenskej - prof. Imrich Sedlák a správca MS Mgr. Ján Eštok, starosta obce Ing. Ján Čižmárik a predseda MO MS Michal Drábik.
V programe vystúpili žiaci ZŠ Pozdišovce s básňami a piesňami, ktoré pripravil učiteľský zbor, a spevokoly evanjelických zborov a. v. z Trebišova a z Pozdišoviec pod vedením Ing. Ľ. Plachtinského a Mgr. Lýdie Kordošovej.
V závere pietneho aktu daroval prof. Imrich Sedlák obci svoju knihu Svitanie na východe, ktorú prevzal Ing. Ján Čižmárik - starosta obce, ktorá opisuje okrem iného aj život a dielo J. B. Ivana.

V dielach Júliusa Barča-Ivana, ktoré sme si pri jeho nedožitej storočnici pripomenuli, sme našli iba človeka, ktorý bol smutný a sám. Tak aj odišiel a skončil. Sám aj v smrti. Len tá nebola smutná. Bola víťazstvom myšlienky. Myšlienky, ktorá neumiera.

Michal Drábik, SNN, 3. 6. 2009 | 13.7.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart