V Prešove zasadalo dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV

Prešov – Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku (ECAV) vzalo na svojom zasadnutí v Prešove dňa 11. novembra 2006 na vedomie abdikáciu, ktorú v liste zaslal Mgr. Igor Mišina, biskup Východného dištriktu ECAV. Ako príčinu abdikácie uviedol zdravotné dôvody.

Dištriktuálne presbyterstvo VD ECAV na základe abdikácie biskupa Mišinu vyhlásilo voľby nového biskupa VD ECAV.

Nominačný výbor bude teraz prijímať návrhy, ktorými sa dňa 14. decembra bude zaoberať kandidačná porada. Prvé kolo volieb dištriktuálneho biskupa VD ECAV sa uskutoční na volebných konventoch v cirkevných zboroch v šiestich seniorátoch Východného dištriktu podľa rozhodnutia zborových presbyterstiev v termíne 7. alebo 14. januára 2007. Sčítanie hlasov sa uskutoční 23. januára 2007. V prípade, ak nik z kandidátov nedosiahne počet hlasov, potrebných na zvolenie, dištriktuálne presbyterstvo stanovilo termín aj pre prípadné II. kolo volieb, ktoré by sa v takom prípade uskutočnili 4. alebo 11. februára 2007 a sčítavanie hlasov by bolo 20. februára 2007.

Ešte v tomto mesiaci, už počas najbližšej nedele dňa 19. novembra, uskutočnia sa volebné konventy v cirkevných zboroch v Košickom senioráte, kde si členovia zborov zopakujú voľby seniora Košického seniorátu. Jediným kandidátom je Ján Hruška, zborový farár z Vyšnej Kamenice.

Eva Bombová | 13.11.2006

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart