V Rajci slávnostne privítali nový rok

Veriaci z Rajca (fília cirkevného zboru Žilina) si v miestnej modlitebni na slávnostných novoročných službách Božích 1. januára 2008 pripomenuli začiatok nového kalendárneho roka.

V kázni o Pánu Bohu ako vinohradníkovi a Ježišovi Kristovi ako vínnom kmeni (Jn 15, 1 - 5.7) sa zamýšľali nad tým, ako sa prejavuje Božia starostlivosť v ich každodennom živote. Kazateľ zdôraznil, že „môžeme sa na Pána Boha spoľahnúť, že nám bude pomáhať, požehnávať nás a podopierať nás na skúškach v osobnom či pracovnom živote. Môžeme sa na Neho spoliehať, že nám bude dávať dostatok múdrosti pri ťažkých rozhodnutiach“. Zamýšľal sa nad tým, čo to znamená prinášať dobré ovocie, ako to prikazuje kázňový text. Prítomných vyzval, aby sa „nestávali odlomenými duchovnými halúzkami a haluzami“. Podotkol, že „je veľmi dôležité, aby vždy dôverovali Pánovi Ježišovi ako pravému vínnemu kmeňu“.

Na novoročných službách Božích prítomní veriaci privítali aj vzácnych hostí: 22 dorastencov a mládežníkov z Gerlachova a Batizoviec, ktorí v modlitebni trávili Silvestra a začiatok nového kalendárneho roka. „Tatranskí“ mládežníci sa na Silvestra i na Nový rok predstavili slovom i piesňami, ktorými okrem kazateľa prítomným priniesli zvesť evanjelia.

Daniel Baláž, Žilina | 14.1.2008

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart