V Sáse k 680. výročiu obce

Slávnostné služby Božie z príležitosti 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci Sása sa konali 15. júla 2012 v Ev. a. v. kostole v Sáse. Zvesťou slova Božieho na nich poslúžil biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda.

Na službách Božích sa zúčastnila starostka obce Ľubica Jergušová s poslancami Obecného zastupiteľstva. V programe vystúpila hudobná skupina detí z besiedky a zborový spevokol.

Na záver slávnosti sme vo farskej záhrade zasadili 27. strom reformácie, čím sme si pripomenuli dávnych predkov Nemcov – Sasov, ktorí prišli na pozvanie kráľa Bela IV. osídliť tunajšie územie vyplienené po tatárskom vpáde. Podľa nich dostala obec názov Sása. Po reformácii bolo len prirodzené, že ich potomkovia prijali reformačné myšlienky medzi prvými, čím sa celá obec stala evanjelickou.

Elena Fujeríková, zborová farárka, Sása  | 18.7.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart