V Smrečanoch si pripomenuli biskupa Čobrdu

Liptovský evanjelický horlivý muž, verný našej cirkvi i národu, znamenitý kazateľ a rečník, veľký biskup - taký bol Vladimír Pavel Čobrda (pozri tu), ktorého 40. výročie úmrtia si pripomenuli v nedeľu 2. septembra 2007 (presne v deň jeho smrti pred 40 rokmi) v cirkevnom zbore v Smrečanoch, kde pôsobil ako evanjelický farár. Slávnostným kazateľom Božieho slova bol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a príhovor k veriacim predniesol generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga.

Generálny biskup Miloš Klátik v kázni napomínal evanjelických kresťanov k vernosti všade tam, kde ich Pán postavil: „Nemusí to byť len post cirkevného funkcionára, každý môže priložiť kamienok na stavbe duchovného domu – cirkvi. V akomkoľvek povolaní a postavení buďme verní v službe Kristovej cirkvi, aby ona bola svätá a bez úhony, taká, akú ju Pán chce mať.“
Generálny dozorca Pavel Delinga vo svojom príhovore vyzval veriacich k väčšej horlivosti za evanjelickú cirkev, k spoločnému schádzaniu sa v chrámoch a k vernosti učenia, za ktoré mnohí naši veľkí muži viery položili svoje životy.
Po službách Božích sa všetci spoločne vybrali na cintorín, kde položili kvety na hrob biskupa Vladimíra Pavla Čobrdu. Domáci farár Ján Mojzsis prítomným priblížil Čobrdov život a prácu a seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková v modlitbe vyslovila poďakovanie, že Pán Boh zoslal Svätého Ducha, ktorý viedol biskupa V. P. Čobrdu cez všetky úskalia a ťažkosti jeho života, ktoré mu nepriatelia kládli do cesty. Prosila tiež o požehnanie, aby aj dnes boli rovnakí horliví a nebojácni vodcovia našej cirkvi.

-mk-  | 7.9.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart