Vandali v Devičanoch poškodili i hrob rodiny Delingovcov

DEVIČANY – Aj hrob starých rodičov Pavla Delingu, generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku poškodili v obci Devičany pravdepodobne v noci z 2. na 3. januára 2007 zatiaľ neznámi vandali, ktorí sa pokúsili náhrobníky na Delingovie hroboch tak ako takmer dve desiatky ďalších, vyvrátiť zo základov.

“Poškodenie hrobov nás všetkých veľmi zarmútilo ale i znepokojilo. Došlo k nemu v tej časti cintorína v našej obci, kde sú pochovaní len členovia evanjelickej cirkvi a je to pre nás skutočne zvláštna udalosť. Sme z nej zdesení,“ povedal generálny dozorca ECAV na Slovensku a bývalý poslanec NR SR Ing. Pavel Delinga CSc., ktorý v tejto dedinke neďaleko Levíc býva a je tu i zborovým dozorcom evanjelického cirkevného zboru Devičany v Dunajsko – nitrianskom senioráte.

Pavel Delinga pripustil, že okolnosť, ak pred krátkym časom boli vážne poškodené boli hroby aj na evanjelických cintorínoch v Levoči a Komárne,je mimoriadne znepokojujúca. Ako však podčiarkol, o ďalších záveroch či možných súvislostiach bude možné vyjadriť sa až potom, keď sa polícii, ktorá tento vandalský čin začala ihneď vyšetrovať, podarí prísť páchateľom na stopu. Mimoriadne znepokojenie devičianskych evanjelikov potvrdila aj zborová kaplánka Ev.a.v. cirkevného zboru v Devičanoch Anna Ľachká, ktorá prípad označila za nepochopiteľné vandalstvo a poľutovaniahodnú udalosť, ktorá cirkevníkov hlboko zasiahla a šokovala.

Eva Bombová | 5.1.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart