Vďaka za príjemný deň v Klenovci

Klenovec – krásna, svojrázna dedina v Gemeri, a zároveň aj sídlo Rimavského seniorátu. Práve sem v piatok 13. mája 2011 na pozvanie brata seniora zavítali zamestnanci Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote.

Takto neformálne si chceli pripomenúť (i keď neskôr) Deň učiteľov. Po príchode do zborového domu sa nám prihovoril a každého osobne privítal vznešený brat senior s manželkou. V krátkom príhovore a modlitbe vysoko ocenil prácu učiteľov - dnes pomerne nedocenenú. Zameral sa na nás, čo v nespornej miere pookrialo naše vnútro.

Neskôr sme sa presunuli na bývalú faru a odtiaľ na krátku prechádzku do blízkeho okolia. Pokochali sme sa pohľadom na celú dedinu. Je jasné, že guľáš, ktorý nám pripravovali v kotlíku pred farou, nám poriadne dráždil naše nosy. Predtým sme sa však ešte zhromaždili v Božom chráme, ktorého históriu nám dopodrobna rozpovedal opäť brat senior. Keďže sme sa rozhodli, že tento deň prežijeme na neformálnej úrovni, potešili sme sa i vopred pripraveným súťažiam.

Veľkým prekvapením pre nás bol príchod dôstojného brata biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milana Krivdu. I on ocenil našu učiteľskú prácu a spolu s pani konseniorkou RS Ivetou Korenekovou sa pridal k súťažiacim. Po výdatnom obede, chutnom guľáši a makovej štrúdli sme ešte „len tak“ besedovali o každodenných starostiach i radostiach. Po spoločnom fotografovaní sme sa spokojní, duchovne naplnení a povzbudení vracali domov. Od nového týždňa nás čakal opäť bežný pracovný stereotyp.

Touto cestou sa chceme poďakovať vznešenému bratovi seniorovi aj členom Cirkevného zboru ECAV Klenovec za príjemnú atmosféru, ktorú nám vytvorili. Bolo to prvé takéto stretnutie, veríme však, že nie posledné. Ešte raz srdečná vďaka.

Tatiana Krešneová | 19.5.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart