Veľkopiatočný sprievod Spišskou Novou Vsou

Pašiový ekumenický sprievod mestom pripravili pre všetkých veriacich kresťanských cirkví v Spišskej Novej Vsi na Veľký piatok 10. apríla 2009.

K Veľkému piatku už po šiesty rok neodmysliteľne v meste patrí ekumenický pašiový sprievod. I tohto roku začal pred evanjelickým kostolom, pokračoval ku kostolu Nanebovzatia Panny Márie a ukončil sa pri gréckokatolíckom kostole spoločnou modlitbou Otče náš a požehnaním od kňazov všetkých cirkví.
Zúčastnilo sa na ňom do 500 veriacich všetkých vierovyznaní. Podujatie sa uskutočnilo pod mottom „Láska Kristova nech nás spája“.

Linka na video zo sprievodu: http://www.youtube.com/watch?v=YHv4VrLoGP4

Peter Klein, kaplán  | 24.4.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart