Vianočný bazár v CZ Bratislava

Deti z Evanjelickej základnej školy (EZŠ) na Palisádach 57 v Bratislave v spolupráci s Evanjelickým lýceom v Bratislave a Cirkevným zborom ECAV Bratislava pripravili aj tento rok tradičný Vianočný bazár.

Vianočný bazár sa uskutočnil v 2. adventnú nedeľu, 6. decembra 2009, v historických priestoroch Starého evanjelického lýcea na Konventnej ulici hneď po službách Božích vo Veľkom kostole, na ktorých žiaci EZŠ vystúpili so svojím programom.
Pod vedením svojich učiteliek a vychovávateliek deti niekoľko týždňov chystali ozdoby a darčeky s vianočnou tematikou, ktoré si na bazári mohli jeho návštevníci zakúpiť. Tí na radosť detí prišli v hojnom počte. Za odmenu dostali malé pohostenie.
Výťažok z bazára bude použitý na nákup pomôcok na vyučovanie evanjelického náboženstva.

Martin Šefranko | 15.12.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart