Vision Slovakia 2012 v Príbovciach

Dňa 6. 7. 2012 bol ukončený 4. ročník týždňového letného kurzu anglického jazyka, ktorý v evanjelickom cirkevnom zbore v Príbovciach organizujeme spoločne s našimi partnermi z partnerských cirkevných zborov zo Severnej Dakoty pod vedením Graiga a Julie Johnsonovsov, rev. Brucea Volda a Coreya Bjertnessa.

Cirkevný zbor First Lutheran Church z Farga už od roku 1998, teda už 14 rokov, úzko spolupracuje s Centrom kresťanského vzdelávania v Martine (Center for Christian Education - CCE). Do cirkevného zboru v Príbovciach prichádzajú americkí priatelia z USA pravidelne už od roku 2004. Vtedy, pred ôsmimi rokmi, nás oslovili s ponukou zorganizovať Letnú biblickú školu (LBŠ Príbovce), ktorú finančne zabezpečili, pripravili a doniesli potrebné výukové materiály aj pomôcky. V roku 2006 pastor, dnes už biskup Bill Rindy z Farga, prišiel s myšlienkou rozšíriť pripravovaný program aj o výučbu angličtiny.

Tento rok bola spolupráca pri výučbe angličtiny rozšírená aj o ďalší partnerský cirkevný zbor - Trinitri Lutheran Church v Carringtone, tiež zo Severnej Dakoty.

„Vision Slovakia“, ako túto spoluprácu nazývajú naši partneri z USA, finančne zabezpečujú členovia cirkevných zborov finančnou zbierkou, ktorá sa pre túto akciu konala v cirkevných zboroch First Lutheran Church z Farga a Trinity Lutheran Church, Carrington zo Severnej Dakoty v USA. Na spolupráci sa podieľajú aj štedrí darcovia a sponzori, medzi ktorých patrí aj manželský pár Graig a Julie Johnsonovci, ktorí podporili náš cirkevný zbor už nejedným finančným darom - medzi najvýznamnejšie patrí finančný príspevok pri rekonštrukcii kostolných okien v roku 2010.

Graig Johnson povedal: „Myšlienkou našej cesty je šíriť evanjelium a lásku k Bohu. Našou snahou je podporiť všetky aktivity, ktoré upevnia túto lásku u ľudí, ktorí sa už priznávajú k Bohu, ale aj u ľudí, ktorí túto lásku ešte nemajú. Našou prácou chceme ľuďom zmeniť ich život a priviesť ich k Bohu aj prostredníctvom učenia angličtiny. Našou snahou je obnoviť kresťanské odhodlanie u mladých ľudí, ktoré mali ich rodičia a prarodičia. Toto odhodlanie bolo počas komunistického režimu na Slovensku utláčané a láska k Bohu bola z ich života postupne vytlačená.“

Srdcom projektu výučby angličtiny je Marianna Malm, učiteľka angličtiny, ktorá bola v roku 2000 ocenená ako učiteľka roka štátu Severná Dakota a neskôr bola ocenená aj cenou prezidenta Baracka Obamu. Marianna je v Príbovciach už 8-krát. Tento rok kurz zabezpečovalo 14 lektorov z USA, spolupracovníci Mgr. Milada Sopoligová, Michal Fľak, Ján Marko, Katarína Nudzajová z radov cirkevného zboru v Príbovciach. Tradične kurz zabezpečoval aj zborový farár Marek Szabó so svojou manželkou farárkou Zuzanou Szabóovou.

Na kurze, ktorý sa konal v priestoroch Základnej školy v Beniciach, sa zúčastnilo 50 študentov, pričom najmladší účastník Adam Samuel Marko má iba 4 roky a životom najskúsenejšia účastníčka kurzu Milada Hroboňová má 68 rokov. Veľmi pekný týždeň v spoločenstve s bratmi a sestrami z USA sme zakončili slávnosťou odovzdávania certifikátov a službami Božími s Večerou Pánovou.

Ľubomír Žila, Príbovce | 17.7.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart