Vo Svätom Kríži o misii v Afrike

V nedeľu 19. februára 2012 navštívila Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž – Lazisko sestra farárka Eva Kolesárová, duchovná správkyňa Evanjelického lýcea v Bratislave, predsedníčka Slovenského výboru Misie na Níle.

Na hlavných službách Božích sestra farárka Eva Kolesárová poslúžila liturgiou a najmä zvesťou slova Božieho. V kázni z knihy Veľpieseň sa zamýšľala nad významom a dôležitosťou Božej lásky pre ľudí.

Po skončení služieb Božích prítomným veriacim premietla videoprezentáciu o Misii na Níle. Tak sa volá projekt zameraný na misiu a prinášanie zvesti slova Božieho v Afrike. Priblížila život domorodých obyvateľov, spoločenské podmienky, sociálne návyky, ako aj vzťahy medzi kresťanmi a moslimami v Afrike. Nasledovala debata prítomných so sestrou farárkou, ktorá v cirkevnom zbore Svätý Kríž – Lazisko istého času pôsobila spolu so svojím manželom bratom farárom Jánom Kolesárom (t. č. zborový farár CZ Bratislava-Petržalka). V diskusii odpovedala nielen na otázky ohľadom misie v Afrike, ale priblížila aj dianie na Evanjelickom lýceu v Bratislave, kde pôsobí ako duchovná správkyňa, aj aktivity a dianie v cirkevnom zbore Bratislava-Petržalka.

Na záver sa sestre farárke poďakoval za zvesť slova Božieho, za predstavenie Misie na Níle i za zodpovedanie otázok domáci zborový farár Daniel Baláž.

Daniel Baláž, zborový farár, svatykriz@ecav.sk | 29.2.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart