Vo východnom dištrikte budú opäť voliť biskupa

Biskupa VD ECAV na Slovensku budú voliť členovia 131 cirkevných zborov v šiestich seniorátoch v septembri. Od júna 2006 pôjde už o štvrtý volebný akt. Voľby sa budú konať v dvoch termínoch vytýčených presbyterstvom VD ECAV, a to 9. alebo 16. septembra 2007; výber termínu závisí rozhodnutia samotných cirkevných zborov, informoval tajomník biskupa VD ECAV so sídlom v Prešove Karol Verčimák.

Voľby vyhlásilo presbyterstvo na svojom zasadnutí v piatok 8. júna 2007. Kandidačná komisia zasadne 9. augusta a určí maximálne troch kandidátov pre voľbu biskupa VD ECAV. Dovtedy majú byť podané návrhy nominačnému výboru. Kandidačná komisia sa bude zaoberať zisteniami, či navrhnutí duchovní splňajú všetky kritériá stanovené predpismi a potom zverejní ich mená. Vlani v júni bol za biskupa VD ECAV na Slovensku zvolený na svoje druhé šesťročné obdobie Igor Mišina. Po piatich mesiacoch odstúpil z funkcie zo zdravotných dôvodov. Jeho kompetencie prevzal, až do zvolenia nového biskupa, Jozef Havrila, zástupca biskupa VD a senior Turčianskeho seniorátu so sídlom v Necpaloch.
Naposledy sa neúspešné voľby biskupa VD konali 15. a 22. apríla, keď nebol zvolený ani jeden z dvoch kandidátov. Víťazom volieb je ten, kto dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov, ktorá by ho oprávňovala ujať sa funkcie na šesťročné obdobie. Farárovi z CZ v Kukovej Dušanovi Cinovi chýbalo do zvolenia jedno percento.

Tlačové oddelenie GBÚ podľa správy TASR | 13.6.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart