Voľby biskupa VD ECAV

Podľa informácií, ktoré Generálnemu biskupskému úradu ECAV v Bratislave poskytol Dušan Havrila, predseda sčítacej komisie pre voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ani v druhom kole volieb nedostal žiaden z kandidátov potrebný počet hlasov k zvoleniu za biskupa.

Počet účastníkov volebných konventov bol 11805.
Mgr. Dušan Cina získal 5790 hlasov (49,05%),
Mgr. Jaroslav Matys získal 5086 hlasov (43,08%),
a počet neplatných hlasov bol 929 čo je (7,87%).

Tlačové oddelenie GBÚ | 30.4.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart