Východný dištrikt má biskupa! - aktualizované

Dňa 17. 12. 2007 zasadala sčítacia komisia pri voľbe biskupa Východného dištriktu. Jediným kandidátom bol Mgr. Slavomír Sabol - farár-konsenior z Bystrého.

Počet účastníkov volebných konventov bol 12 282.
Mgr. Slavomír Sabol získal 11 267 hlasov, t. j. 91,74 %;
počet neplatných a proti hlasov: 1015, t. j. 8,26 %.
Predsedníctvo dištriktu konštatuje v zmysle cirkevného nariadenia č. 11/94, že na základe získaných výsledkov bol Mgr. Slavomír Sabol zvolený za biskupa Východného dištriktu. (Životopis tu)

Peter Ferenčík, riaditeľ BÚ VD | 18.12.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart