Výmena strechy na najväčšom drevenom kostole na Slovensku

Drevený artikulárny kostol vo Svätom Kríži v nasledujúcich týždňoch čakajú rozsiahle stavebné úpravy – oprava šindľovej strechy. Veriaci si tento rok pripomenú 30. výročie jeho prenesenia z obce Paludza. Slávnostné služby Božie sa budú konať v nedeľu 26. 8. 2012.

Nakoľko strešná šindľová krytina bola v zlom stave a hrozilo poškodenie interiéru kostola, veriaci boli nútení pristúpiť k vážnemu kroku. Na odporúčanie Krajského pamiatkového úradu v Žiline sa pustili do jej celkovej výmeny. Práce sa budú konať vo dvoch etapách: od začiatku augusta do konca kalendárneho roka vymenia šindle na južnej strane kostola; v roku 2013 bude dokončená výmena šindľov na zvyšnej strane strechy, ako aj na veži kostola. Táto rozsiahla a technicky náročná úprava si vyžiada veľké finančné investície. Cirkevný zbor verí, že sa nájdu aj obetaví ľudia, ktorým záleží na zachovaní nielen duchovného, ale i kultúrneho dedičstva a ktorí budú ochotní prispieť na opravu tohto majestátneho dreveného klenotu.

Kostol, ktorý pojme približne 6 000 ľudí a je najväčšou stavbou tohto druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe, bol pôvodne postavený v obci Paludza v r. 1693; neskoršia dostavba sa konala v roku 1774. V dôsledku výstavby vodného diela Liptovská Mara bol rozobratý a na súčasné miesto postavený v r. 1982. Slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola sa konala 22. augusta 1982, veriaci si teda tento rok pripomenú 30. výročie premiestnenia a posvätenia kostola, ako aj 90. výročie posvätenia troch zvonov na kostole: ich názov je Viera, Láska, Nádej.

Daniel Baláž, zb. farár CZ Sv. Kríž – Lazisko | 13.8.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart