Výročie posviacky kostola v Svätom Kríži

Dvadsiate piate výročie tretej posviacky premiestneného a obnoveného artikulárneho kostola si 26. augusta 2007 pripomenuli domáci viery v cirkevnom zbore v Svätom Kríži, kde sa chrám v súčasnosti nachádza. Pôvodne tento kostol postavili v obci Paludza (dnes zaliatej vodami Liptovskej Mary) v čase, keď šopronský snem povolil evanjelikom potláčaným pre vieru postaviť si aspoň drevené kostoly bez veže, stojace mimo mesta.

Slávnosť sa začala službami Božími, ktoré otvoril domáci farár Ján Paciga. Poukázal na to, že evanjelici sa môžu opäť tešiť z Božieho slova, ktoré im je v tomto obnovenom, omnoho väčšom chráme s bohatou a podnetnou históriou dnes už bez útlaku viery zvestované. Prízvukoval, že pamiatka posvätenia chrámu nie je iba kus tradície, ale je výzvou, aby kresťania neupadali do nevďačnosti, do zabudnutia na Boha. Kázňou Božieho slova sa veriacim prihovorila seniorka Liptovsko-oravského seniorátu Katarína Hudáková. Zdôraznila, že chrám je miesto, kde veriaci prichádzajú do kontaktu so živým Bohom. Uviedla, že živý chrám je len ten, ktorý rastie z viery a je budovaný na Jeho chválu.
Svedectvo o Božom vedení pri znovuobjavení stratených viac ako tristoročných obrazov, po ktorých cirkevný zbor niekoľko rokov bezúspešne pátral a ktoré boli krátko pred slávnosťou nájdené a opäť umiestnené v chráme, podala literárna historička a zborová presbyterka Daniela Fiačanová. Služby Božie piesňou obohatil domáci spevokol. Na podujatí sa zúčastnil i emeritný biskup Július Filo, ktorý sa na záver veriacim prihovoril spomienkou na slávnosť posvätenia tohto chrámu.

-mk-  | 6.9.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart